Debit Note là gì ?

Debit Note là gì ?

Debit Note là gì ? Credit Note là gì ? Phân biệt 2 loại chứng từ này như thế nào ? Quốc Vương Transport sẽ giúp bạn phân loại 2 loại này ở bài viết sau .

Debit Note